Terug

Terp

Terp

 
In deze oefening leer je:
  • wat een terp is,
  • waarom terpen werden gebouwd.

 

Wat ga je lezen?
Nederland is een waterland. Zonder de dijken aan de kust zou een groot deel van het land onder water staan. Nederland kun je verdelen in Laag-Nederland en Hoog-Nederland. Laag-Nederland is het gedeelde van het land dat beneden het waterpeil ligt. Eeuwen geleden werden deze lage delen van het land al bedreigd door het water. Hoe beschermden de eerste bewoners zich hier tegen?

 aardrijkskunde online oefenen voor groep 8, terpen, landschap in Nederland