Terug

De ijstijden

De ijstijden

 
In deze oefening leer je:
  • wat glaciaal en interglaciaal betekenen,
  • welke veranderingen er in Nederland plaatsvonden tijdens de ijstijden.

 

Wat ga je lezen?
Lang geleden vonden er verschillende ijstijden plaats. Tegenwoordig leven wij in het Holoceen. De ijstijden hebben het een en ander veranderd in het Nederlandse landschap. In deze tekst lees je hier wat over.

 

 ijstijden, aardrijkskunde oefenen