Terug

Een terp

Een terp

 
In deze oefening leer je:
  • wat Laag-Nederland is,
  • wat een terp is,
  • wat een kwelder is,
  • wat een kwelderwal is.

 

Wat ga je lezen?
Nederland is een laag land dat gedeeltelijk onder de zeespiegel ligt. Dat betekent dat dit lage deel van Nederland zou overstromen als er geen dijken waren. De eerste bewoners van Laag-Nederland bouwden hun huizen op verhoogde stukken grond. Zo beschermden ze zich al tegen de zee.

 terp, kwelderwallen, verhoogd land, aardrijkskunde, groep 8